RYCHLÝ KONTAKT

 Tel.: 731 499 942

  od 8:00 - 15:00 hod.

E-mail: info@pkpr.cz

NÁŠ E-SHOP:

Otevřeli jsme pro Vás 

 

SPOLUPRACUJEME

Ivanka Adamcová

 

www.statekslunecnice.cz

*

herec a dabér

Mario Kubec

www.mariokubec.cz

*

Mediální partneři:

Cesty k sobě      


NAPIŠTE NÁM

Pokud máte pro nás nějaká sdělení, či dotazy, náměty, doporučení, nebo chuť ke spolupráci - napište nám

Zakoupení speciálního přístroje BIOSYNCHRON®

BIOSYNCHRON® 1000 MEDICAL

Zakoupili jsme přístroj BIOSYNCHRON® 1000 MEDICAL. Děkujeme firmě BIOSYNCHRON® a.s. za vstřícný krok, který představoval 20 000,- Kč slevu při koupi přístroje.

Děkujeme také všem vám, kteří jste se podílali na raelizaci zakoupení tohoto přístroje.

První, komu jsme mohli BEZPLATNĚ zapůjčit přístroj, byla paní Mirka Procházková, která již přes 30 let žije s Bechtěrevovou nemocí.

Co je Bechtěrevova nemoc?
Morbus Bechtěrev nebo také Bechtěrevova nemoc (ankylozující spondylitida) má postupně zhoršující se průběh a řadí se mezi nevyléčitelné, progresivní revmatické onemocnění s poruchou imunity. Jedná se o zánětlivé a velmi bolestivé onemocněním páteře a kloubů (nejčastěji kyčelních a ramenních). Podstatou je celkový a chronický zánětlivý proces. Do tkání, které jsou zánětem postiženy, se postupně ukládají soli vápníku a dochází tak k jejich osifikaci. Páteř postupně tuhne a omezuje se její hybnost, zpravidla nejprve v oblasti bederní, později hrudní a krční. Zánětlivý proces často postihuje i úpony vazů a šlach. Pohyblivost, zejména bederní páteře je omezena ve více rovinách – předklon, záklon, úklony i rotace. V oblasti hrudní páteře dochází ke snížení rozmezí mezi nádechem a výdechem..

Přístroj BIOSYNCHRON® 1000 MEDICAL je podle směrnice 93/42/EHS certifikován jako zdravotnický prostředek třídy IIa a je registrován u Ministerstva zdravotnictví ČR pod čj. MZDRX00HBEZ3, a je určen výhradně pro profesionální použití. Přístroj využívá tři terapie.


Lidé, kteří nás oslovili s prosbou o poskytnutí této fyzikální terapie, tak budou moci využívat toto terapeutické lůžko k rehabilitaci, potažmo ke zlepšení jejich zdravotního stavu a věříme, že díky vašim finančním darům a příspěvkům, bude možné zakoupit i více těchto speciálních přístrojů (matrací), které pomohou třeba právě i Vám a dalším potřebným zájemcům.

Na základě vlastních velmi dobrých zkušeností s fyzikální terapií BIOSYNCHRON®, potažmo kladných zkušeností a referencí nejen od fakultních nemocnic z České a Slovenské republiky, ale i psychiatrických klinik, z léčebných lázní, rehabilitačních ústavů a oddělení LDN jsme se rozhodli, že přístroj BIOSYNCHRON® pro naše sdružení zakoupíme.

Tímto se BIOSYNCHRON® 1000 MEDICAL stane dostupnou jednotkou pro všechny ty, kteří si tento unikátní přístroj nemohou z finančních důvodů dovolit, ale rádi by využili jeho neoddiskutovatelnou pomoc ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Terapie BIOSYNCHRON® bude k dispozici nejen lidem v rámci naší neziskové organizace, ale i pro ty, kteří o tuto terapii projeví zájem pro důvod zlepšení či stabilizování jejich zdravotního stavu.

Zájemci o zapůjčení tohoto přístroje nás prosím kontaktujte na adrese: info@pkpr.cz


Organismus a BIOSYNCHRON
®

O organismu

Člověk začíná život jako jednotlivá, oplodněná buňka. Tato buňka obsahuje plný návod na budoucí růst a vývoj.
Představte si velkou továrnu, která vyrábí každou hodinu tisíce různých produktů v miliónech kopií, ty jsou promptně baleny a rozesílány čekajícím zákazníkům. Aby se předešlo chaosu, je přirozeně nutné, aby každý produkt byl opatřen přesnou adresou.
K takové továrně lze přirovnat náš organismus, který vyrábí složité buňky se zabudovanými signály neboli adresami, které je nasměrují k určené destinaci v buňce.
Dospělý člověk je složen přibližně ze 100 000 biliónů buněk, které jsou si strukturně podobné. Nápadná je skutečnost, že každá buňka obsahuje malé kompartmenty-organely. Organely jsou uzavřeny v pevné lipidické membráně, která zaručuje jejich fyzikální a funkční separaci od vitálních biochemických procesů. Toto prostorové členění dovoluje přirovnat buňku k velkému městu, ve kterém se každá veřejná funkce nalézá ve zvláštní budově.

Řídící kód pro všechny buněčné procesy je uchováván v genomu, který je umístěn v buněčném jádru, tj radnici města. Energie je produkována v mitochondriích – elektrárnách buňky. Odstraňování a recyklace odpadu se děje v lysozomech atd. Každá buňka je navíc svět překypující asi dvěma sty bilióny nepatrných atomových skupin, zvaných molekuly. V buňce je vskutku množství horečné aktivity, stejně jako ve velkém městě.

Aby buňka mohla pravidelně fungovat, musí dostat vhodný návod výživných substancí.
Průtok substancí do nitra a vnějšku buňky, je regulovaný buněčnou membránou, která umožňuje přechod jen některých substancí – je to částečně determinováno funkcí buňky v organismu.
Každá lidská buňka má charakteristický tvar, velikost a dobu života danou její funkcí. Když se podobné buňky seskupují, vzniknou tkáně, orgány a celý systém organismu, když je vše v pořádku výsledkem je dobré zdraví.

Dýchací soustava - její funkcí je zajistit výměnu dýchacích plynů ( O2, CO2 ). Krevní oběh dodává tyto plyny ze všech a do všech tkání. Protože vzduch, který dýcháme, je obvykle znečistěný a obsahuje mnoho bakterií, virů a žel také chemických látek. Ochranu před tímto ohrožením plní imunitní systém.
Jiná soustava, trávící, shromažduje pokrm, tráví ho, vylučuje zbytečné částečky produktu látkové přeměny a vhodně využívá výživné látky. V jeho pravidelné funkci hraje důležitou úlohu imunitní a nervový systém.
Následující důležitá soustava je močová soustava. Díky vzniku moče v ledvinách je umožněno vyloučit z organismu zbytečné produkty látkové přeměny, to umožňuje udržování jeho chemické rovnováhy.

Krevní oběh

V každé z výše stručně zmíněných funkcí soustav hraje velmi důležitou úlohu krevní oběh.
Jeho základní funkcí je oběh krve v celém těle, protože každý orgán, každá tkáň, a tedy i každá buňka potřebuje zásobování a vyloučení nevhodných produktů látkové přeměny.
Každá i ta nejmenší tepna a žilka je spojená s malými vlásečnicemi, ve kterých probíhá látková výměna.
Když se tedy vrátíme k základním procesům probíhajícím v každé buňce, můžeme konstatovat, že když krevní oběh správně funguje, má to ohromný význam pro správnou a pravidelnou funkci organismu.


Komunikace v organismu

Bez přesné a nepřetržité výměny signálů v buňkách a mezi nimi není žádný organismus schopen udržet se při životě.
Díky vědeckým objevům dnes víme, že transmise signálu v buňce začíná tehdy, když se signálová složka, např. hormonu, spojí se složkou receptoru, která sa nachází na vnějším povrchu buňky. Tato specifická situace způsobí posílání vědomostí vnitřními signalizačními cestami do cílových prvků, které odpovídají na odevzdanou informaci.

Nedostatečně čištěný krevní oběh může způsobit kumulaci velkého množství toxinů v mezibuněčném prostoru, tedy nepotřebných produktů látkové přeměny. V takové situaci se výměna informací zpomalí, nebo dokonce znemožní. Mimoto buňka nestačí rozložit nebezpečné látky pronikající do jejího nitra, a to může způsobit ztrátu kontroly a přerušení vztahů s ostatními buňkami z dané skupiny. Když je imunitní soustava příliš slabá, pak tento stav může být příčinou vzniku např. nádorové nemoci.

Nadměrná otrava organismu, může být získána jako zděděné psychofyzické schopnosti, které vyvolávají mnoho vážných chorob, jednou z nich je například kornatění tepen. Když je organismus postupně otravován, zhorší se přenos informací mezi jeho buňkami.

Proč BIOSYNCHRON®?

Terapie BIOSYNCHRON® ovlivňuje detoxikaci mezibuněčných prostorů. Upravuje propustnost buněčných membrán, která pozitivně ovlivňuje pravidelný průběh biologických procesů ve všech buňkách organismu a zlepšuje pravidelný přenos biochemických a bioenergetických informací k buňkám centrálního nervového systému.
Výsledkem je výrazné zlepšení funkcí samoregulačních a samonápravných mechanizmů organismu, které v důsledku negativního působení prostředí, psychofyzických a genetických podmínek, nejsou plně využitelné vlastním organismem.

Hlavním efektem terapie BIOSYNCHRON® je posílení a zrychlení signálů mezi buňkami lidského těla a podpora HOMEOSTÁZE organismu.

Terapie BIOSYNCHRON® byla speciálně vyvinuta ve spolupráci s předními odborníky a lékaři a upravena pro pacienty s různými druhy postižení. Terapeutická matrace BIOSYNCHRON® je první svého druhu, která funguje na bázi unikátní synchronizace 3 fyzikálních terapií: elektromagnetické pole + suché teplo + světelné záření.


1. Pulzní magnetoterapie (využití magnetického pole Země)

Účinky elektromagnetického pole, jak vyplývá s experimentálních výzkumů i z publikovaných informací, jsou hlavně:
• zintenzívnění dýchání tkání
• zintenzívnění procesů regenerace měkkých tkání
• zrychlení procesu tvorby kostního srůstu
• protizánětlivé účinky a účinky proti otokům
• vrácení rovnováhy organismu při onemocněních nervového systému, trávící soustavy a zraku

2. Suchá termoterapie (využití tepla)

Účinky léčby suchým teplem jsou:
• rozšiřování cév
• snížení napětí ve svalech
• urychlení procesu tkáňového vstřebávání
• účinky proti bolesti


3. Fototerapie barevným světlem

Světelné záření hraje velmi důležitou úlohu při vzniku a vývoji živých organismů.
Léčba barvou a světlem je stará jako lidská civilizace. Vnímání barvy je v mozku registrováno jako úkaz. Mozek jako odpověď vysílá vhodné nervové signály ve směru do endokrinních orgánů (štítné žlázy, nadledvinek, vaječníků, semeníků a nebo slinivky břišní) k vyvolání hormonálních reakcí. Proto také všechny barvy mají velký význam ve zdolávání jednotlivých onemocnění.


fialová
• nemoci nervového systému
• revmatizmus
• kožní nemoci

indigo
• nemoci dýchacího ústrojí
• nemoci zraku
• nemoci močového ústrojí

modrá
• nemoci dýchacího ústrojí
• obezita
• onemocnění endokrinního systému

zelená
• nemoci krevního oběhu
• nemoci zažívacího traktu
• nemoci kůže a popáleniny
• nádory

žlutá
• nemoci zažívacího traktu a endokrinního systému
• nemoci nervového systému

oranžová
• nemoci dýchacího ústrojí
• revmatizmus
• nemoci močového ústrojí
• nemoci zažívacího traktu

červená
• nemoci krevního oběhu
• prochladnutí
• zvýšení intelektuální aktivity


Výsledkem jejich synergického působení na organismus dochází např. k simulaci pohybu, takže i když tělo spí, mozek vysílá tělu impulzy, jako když se člověk lehce pohybuje. Tomuto efektu říkáme „pohyb bez pohybu“.

kliknutím na obrázek spustíte videoBIOSYNCHRON matrace video prezentace

MUDr. Karel Urban - odborný lékař


Primární efekt BIOSYNCHRON® terapie:
- prokrvení celého organismu (perfuze) zejména periferní oběhové soustavy
- mírné zvýšení tepové frekvence srdce.

Sekundární efekt BIOSYNCHRON® terapie:
- tvorba efektu kontrakcí ve tkáních vlivem periodického mírného prohřívání a ochlazování = detoxikace a rychlý odvod zplodin metabolismu
- tvorba endorfinu = úleva od bolesti a svalového napětí
- tvorba hormonů serotoninu a melatoninu = hlubší spánek a psychická pohoda
- rychlejší zásobení tkání živinami, energií a kyslíkem.

Hlavní využití:

 • neinvazivní podpora léčby bolestí
 • ústup chronické bolesti
 • při syndromu nedokrvených končetin
 • při syndromu diabetické nohy
 • dermatologických potíží
 • léčba otevřených ran
 • celková biologická regenerace spojená s komplexní detoxikací a prevence civil. chorob
 • zlepšení kvality a prohloubení spánku
 • snadnější pohyblivost a zvýšená mozková aktivita při zlepšení mozkové perfuze vedou k pozitivní změně subjektivního hodnocení, vnímání a myšlení, které příznivě ovlivňuje produkci neuropeptidů a následně celkovou neuroimunomodulaci
 • neuvěřitelné hojení povrchových ran
 • celkový efekt relaxační a uvolňující
 • viditelné zlepšení lupénky a dalších dermatitid
 • podpora regenerace tkání u pacientů dlouhodobě ležících
 • celková regenerace organismu

Onemocnění, na která má přístroj BIOSYNCHRON® 1000 MEDICAL klinicky ověřený pozitivní vliv jsou:


• pohybový aparát (např. chronické bolestivé stavy zad, měkkých tkání, revmatické stavy a stavy po úrazech, otevřené rány)

• krevní oběh (např. malé křečové žíly, ischemie dolních končetin)

• degenerativní následky cukrovky (např. syndrom diabetické nohy)

• poruchy trávícího traktu a metabolické poruchy

• neurologické nemoci (např. migréna, Parkinsonova choroba, Bechtěrevova nemoc)

• kožní onemocnění (např. ekzémy, lupénka)

• další onemocnění, jejichž příčinou jsou poruchy nedostatečného krevního oběhu, poruchy buněčného metabolismu nebo buněčné komunikace.

kliknutím na obrázek spustíte videoBIOSYNCHRON_matrace_videoprezentace2

Prim. MUDr. Jarmila Zipserová

.

.

Uložit

Uložit