RYCHLÝ KONTAKT

 Tel.: 731 499 942

  od 8:00 - 15:00 hod.

E-mail: info@pkpr.cz

NÁŠ E-SHOP:

Otevřeli jsme pro Vás 

 

SPOLUPRACUJEME

Ivanka Adamcová

 

www.statekslunecnice.cz

*

herec a dabér

Mario Kubec

www.mariokubec.cz

*

Mediální partneři:

Cesty k sobě      


NAPIŠTE NÁM

Pokud máte pro nás nějaká sdělení, či dotazy, náměty, doporučení, nebo chuť ke spolupráci - napište nám

Finanční podpora

Darované dobro, nechť se zrcadlí v každém z nás.


Číslo transparentního účtu, na který jsou přijímány finanční dary:

pro dárce z ČR

Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR

270 0403 555 / 2010

pro dárce ze SR

Bankovní spojení pro platby v EUR v SR

270 0403 555 / 8330


pro dárce ze zahraničí

IBAN CZ2720100000002700403555 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX

majitel účtu: Příležitost k podání ruky o.s., sídlo: U Výstaviště 230/11; 170 00 Praha7-Holešovice

Vaše příspěvky nám umožní průběžně reagovat na situace, které si žádají naší účast.

Pokud na naše konto zašlete finanční dar, ke kterému nepřiřadíte žádný variabilní symbol či přiřadíte jiný variabilní symbol, který není v seznamu aktuálních projektů,budou tyto peníze použity na náklady spojené s chodem některého ze stávajících projektů dle jeho aktuální potřeby, či na přípravu a realizaci projektů dalších, které budou v souladu s našimi cíly a posláním.

Přehled projektů:


- podpora na realizaci cílů a poslání sdružení - variabilní symbol: 111

- JULINKA - variabilní symbol: 3123

- Speciální základní škola v Chrudimi - variabilní symbol: 777Vaše příspěvky nám umožní průběžně reagovat na situace, které si žádají naší účast.

Dárci, kteří přispějí finančním darem našemu občanskému sdružení, si mohou uplatnit níže uvedená daňová zvýhodnění.

Budete-li chtít si Váš finanční dar odečíst ze základu daně, prosím, kontaktujte nás pro vystavení darovací smlouvy.

Fyzické osoby: od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 1 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)


Právnické osoby: od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)