RYCHLÝ KONTAKT

 Tel.: 731 499 942

  od 8:00 - 16:00 hod.

E-mail: info@pkpr.cz

NÁŠ E-SHOP:

Otevřeli jsme pro Vás 

 

AKTUALITY

NOVÁ KNIHA

Olinky Táborské

"JAK TO VIDÍ

IVANKA ADAMCOVÁ"

OBJEDNÁVKY ZDE

KNIHA Jak to vidí Ivanka Adamcová 

*  

PROJEKT VÝSTAVBY DUCHOVNÍHO CENTRA SLUNEČNICE v Mnichově u Loun

CELKEM ke konci roku 2016 byla předána částka na projekt výstavby duchovního centra statku SLUNEČNICE v Mnichově u Loun v celkové

výši 2.197.647,- Kč

Děkujeme všem, kteří se podílejí na realizaci tohoto projektu.

NAPIŠTE NÁM

Pokud máte pro nás nějaká sdělení, či dotazy, náměty, doporučení, nebo chuť ke spolupráci - napište nám

SPOLUPRACUJEME

mystička

Ivanka Adamcová

 mystička Iva Adamcová

www.ivanka-centrumduchovnipomoci.cz

*

herec a dabér

Mario Kubec

www.mariokubec.cz

*

Mediální partneři:

Cesty k sobě      

 Ve Hvězdách

 

 


 


 


 

Speciální ZŠ Chrudim


Speciální základní školu v Chrudimi navštěvují děti, které mají kombinované postižení. Především jde o postižení středně těžké, těžké a hlubokým mentálním postižením, se souběžným postižením s více vadami a s autismem.

Škola nabízí i přípravný stupeň, kam mohou docházet děti již od pěti let.

Vzdělávací program ZŠ speciální umožňuje postupovat se všemi žáky individuálně, přizpůsobit se jejich potřebám a požadavkům. V chrudimské speciální škole pedagogové využívají mnoho moderních, pro děti záživných, výukových metod. Například muzikoterapii, snoezelen, canisterapii, bazální stimulaci, trampoterapii a další.

Canisterapie ve Speciální ZŠ v Chrudimi

Muzikoterapie

relaxační místnost Snoezelen

kuličkový bazén na míčkování

Žáci ve Speciální škole využívají moderní metody - například interaktvní tabuli.


Žáci ve speciálních třídách mají možnost používat při vyučování iPad. Práce s iPadem je pro ně podnětná, žáky baví a mají o ni zájem. Z výsledků, které dosáhnou, mají ohromnou radost, kterou učitelé a rodiče žáků vnímají velmi pozitivně.

V současné době by škola chtěla vybavit zrakovou místnost speciálními pomůckami, například světelným panelem, který je díky výraznému kontrastu optimální pro stimulaci oka, podporuje rozvoj zrakové pozornosti a zrakových představ. Slouží jako pracovní plocha, která je osvětlená, a žáci mají možnost orientovat se na ploše, vyhledávat předměty, geometrické tvary, kostky, obrázky, či provádět grafomotorické cviky a vybarvovat obrázky. Tuto pomůcku a zároveň doplňky k ní nabízí česká firma Matutinus nebo firma SENSA shop .

Také by škola chtěla pořídit pomůcky, které pomáhají k rozvoji komunikace.
Většina žáků má kombinované postižení, často se nedokáže verbálně dorozumívat. Někteří mají natolik závažné i tělesné postižení, že se nemohou dorozumívat žádnou z dostupných alternativních metod a zbývá jim jediné – pohled očí.


A proto by škola chtěla pořídit pomůcku Tobii PCEye GO – ovládání počítače očima.

Tato pomůcka je vhodná u žáků s mentálním a kombinovaným postižením, Rettovým syndromem, DMO, opožděným vývojem, autismem - všude tam, kde je žák schopen fixovat oči. Pomůcka je velmi finančně náročná. Skládá se z několika komponentů.


•Tobii PCEye Go je přídavné zařízení k počítači, které počítač zpřístupňuje pouhým pohybem očí. Komunikace probíhá tím nejjednodušším způsobem – pohledem. Kamery umístěné pod monitorem počítače detekují směr pohledu a pohyb očí. Počítač řekne hlasem, na co se dítě dívá, přehraje zvuk, básničku a podobně. Výběr (akce) se provádí upřeným pohledem do jednoho místa, případně mrknutím. Pohled je snímán kamerou z dálky – hlava je zcela volná (bez brýlí, bez ukazovátek či jiného příslušenství). Lehké a přenosné zařízení přichycené pod obrazovkou počítače se připojuje k počítači do portu USB.
Tato část je nejdražší, ale také nejdůležitější.

- cena PCEye Mini, s ovládáním Windows - 60.200,00 Kč


Další komponenty jsou:


DiagView (program pro diagnostiku)
DiagView je počítačový program navržený jako diagnostický doplněk oční navigace Tobii PCEye Go. Program umí na druhém počítači v síti (stolní PC, notebook, tablet, smartphone) zobrazit a v reálném čase sledovat místo, kam testovaný klient zaměří pohled, jak dlouho se na určité místo dívá a sledovat trasu pohybu očí po obrazovce. Umožní také zjistit, jak dlouho a jakým objektům testovaný klient věnuje pozornost.

- cena - DiagView, výukový program pro domácí použití - 6 050,00 Kč

Grid (program pro komunikaci)
Počítačový program Grid umožňuje osobám, které v důsledku zdravotního postižení vůbec nekomunikují mluvenou řečí nebo mluví jen ve velmi omezené míře. Používají počítač jako pomůcku pro komunikaci s okolím. Pro dorozumívání se používají předem připravené tabulky ze symbolů, obrázků, slov nebo písmen. Tabulky si lze sestavovat a vytvářet doma podle potřeb uživatele. Program Grid má hlasový výstup. Když uživatel sestaví zprávu, program ji hlasem přečte.

- cena - SW Grid3 - 18 400,00 Kč


Look to Learn ( soubor her)
Program Look to Learn je určený zejména pro děti s těžkým tělesným či kombinovaným postižením. Jedná se o soubor 40 her, které se ovládají pomocí oční navigace Tobii PCEye Go. Zábavnou formou se tak děti naučí nezbytné dovednosti, nutné pro budoucí ovládání počítače očima a využití počítače jako komunikační pomůcky - cena Look to Learn CZ

- cena výukového programu komunikace - 14 500,00 Kč

Look to Learn Sounds, výukový program komunikace – 7 260,00 Kč


•Polohovací zařízení
Rameno na polohování monitoru.

- cena stolního držákuCONNECT IT Single Arm - 2 500,00 Kč


A k těmto všem komponentům je potřeba zakoupit počítač s monitorem.
zde Odkaz


Pomůcka byla v roce 2016 zapůjčena do školy od firmy Spektra na vyzkoušení a žáci i jejich rodiče si Tobiho velmi chválili. Poprvé mohli vidět radost svých dětí ze vzájemné komunikace.


Dobrovolná pomoc každého z Vás je ze srdce vítána a děkujeme za to,

že jste součástí této nádherné tvorby.

Vaší pomoci si velmi vážíme.

Pokud jste se rozhodli přispět, ať už jakoukoliv částkou, můžete tak učinit na tento transparentní účet:

pro dárce z ČR - variabilní symbol 777
Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR
270 0403 555 / 2010
--------------------------------------------------------------------
pro dárce ze zahraničí - variabilní symbol 777
IBAN CZ2720100000002700403555 BIC kód/SWIFT FIOBCZPPXXX
majitel účtu: Příležitost k podání ruky o.s., sídlo: U Výstaviště 230/11; 170 00 Praha7-Holešovice

Darované finanční prostředky jsou v plné výši věnovány na tento projekt.


Pozn.:
Dárce si může hodnotu tohoto daru odečíst od základu daně podle podmínek § 15, odst. 1 nebo § 20,odst. 8 zákona č.586/1992Sb., o daních z příjmu ve znění p.p..
Darovací smlouva vám bude vystavena na základě vaší žádosti.

www.pkpr.cz

Uložit

Uložit